header-book-255-69 header-facebook-255-69
text-for-aldersheader
1-1 1-1
RLE/CLE är en operationsmetod som passar dig som är över 45 år och vill se bra både på långt och på nära håll. Det är en mycket beprövad metod som innebär att man byter ut den egna linsen i ögat och ersätter med en konstgjord.

RLE är en förkortning för Refractive Lens Exchange, kallas också för CLE som är en förkortning för Clear Lens Extraction. Patienter som genomgår RLE (linsoperation) är från 45 år och uppåt.

Vanligtvis så har man ett glasögonkrävande synfel och önskar genomgå operation för att bli kvitt antingen sina avståndsglasögon eller sina läsglasögon eller båda två. RLE kan också vara lämpligt för patienter med synfel som inte går att behandla med laserbehandling.

Operationen tar ca 15-20 minuter och gör inte ont. Synen kan sedan variera i kvalitet under några dagar men sannolikheten att du kommer att ha en användbar syn redan dagen efter operationen är hög.

Vad skall jag tänka på före operationen?

Undvik att använda kontaktlinser närmaste dygnet innan operationen. Undvik att sminka ögonen på operationsdagen samt 2 veckor efter operationsdagen.

Vad skall man tänka på efter utförd RLE?

De första 24 timmarna efter operationen är det vanligt med dimsyn. Du kan också ha lätt mol- ande värk. Det räcker då oftast med den svagaste typen av värktablett. Alvedon/Panodil är i så fall att föredra eftersom andra värktabletter kan ge ökad blödningsrisk. Om synen efter 24 tim- mar plötsligt skulle börja bli sämre samtidigt som ögat börjar bli rött bör Du ringa och rådfråga kliniken eller doktorn.

När är det lämpligt att operera sina ögon?

Patienter som genomgår RLE / CLE är från 45 år och uppåt. Vanligtvis så har man ett glasögon- krävande synfel och önskar genomgå operation för att bli kvitt antingen sina avståndsglasögon eller sina läsglasögon eller båda två. RLE kan också vara lämpligt för patienter med synfel som inte går att behandla med laserbehandling.

När är det olämpligt att operera sina ögon?

Om Du har några symptom på pågående infektion, i ögat eller i övriga kroppen, bör du avvakta med operationen tills Du är frisk igen. Vid feber bör Du absolut inte genomgå någon operation.

Risker/Sidoeffekter

Vi vet att vid vanlig gråstarrkirurgi finns en risk på 1 promille (= 1/1 000) att en komplikation upp- står till följd av ingreppet, med bestående synnedsättning på samma öga som följd. När RLE görs är patienten ofta yngre och friskare och risken är därför något lägre. Exempel på komplikationer som skulle kunna ge en bestående synnedsättning är infektion, svullnad i gula fläcken och näthinneavlossning.

Olika optiska fenomen är vanliga efter operationen och inkluderar symptom som ”flimmer” i periferin av synfältet, ”mörk kant” i perifera synfältet (upplevs ibland som om man ser kanten på linsen), ringar runt ljuskällor (s.k. halofenomen), prickar i synfältet som rör sig, skavkänsla, ljuskänslighet, starka färger etc. De flesta av dessa symptom försvinner men något av dem kan ibland finnas kvar i flera månader.

Om Du upplever några symptom som gör dig orolig kan du ringa kliniken eller din behandlande doktor och rådfråga om dessa ska kontrolleras.

Om du är intresserad av att göra en synfelsbehandling med bruttolöneavdrag hittar du mer information här.

RLE Priser

Globen ögonklinik, Behandla ålderssynhet